Extra årsmöte 8/1-19

2018-10-08

Datum: 8 januari 2019

Tid: 18.00 – ?

Plats: Åkarnas Hus, Västerås

Härmed kallas till extra årsmöte tisdagen den 8 januari 2109 enligt bifogad dagordning. Sista anmälningsdag är 23 december 2018.

 

För ytterligare information, anmälan och samåkning kontakta: Maija Parviainen (0768-766481 eller maija.parviainen@bredband.net ) eller Anita Erikson (0708-337736 eller 47aner@gmail.com)