Verksamhet

GynCancerFöreningen Västmanland är en ideell patientförening för kvinnor med
gynekologisk cancer, deras närstående och stödmedlemmar i Västerås med omnejd.
Vår knutpunkt är Västerås, det är där vi har våra möten, seminarier och samtalsträffar.

Föreningen bildades för att vi som är, eller har varit i samma situation skall kunna mötas och därigenom stödja varandra.

NYCK Västerås
Nyck står för Nätverket för Yngre Cancerdiagnostiserade Kvinnor och hör till Gynsam.
NYCK Västerås startades för att unga kvinnor i Västerås med omnejd ska få
möjligheten att träffa likasinnade. Vi finns på Facebook och är en sluten grupp.

GCF Västmanland är medlem i GynCancerFörbundet
GynCancerFörbundet är en rikstäckande patientorganisation för kvinnor med gynekologisk cancer.
Mer information om GynCancerFörbundet finner du på  Gyncancerförbundet