GCF Västmanlands styrelse 2023

Maija Parviainen

Maija Parviainen Ordförande

Ingegerd Ahl  Sekreterare

Willy Hermansson Kassör

Lenita Niemi Ledamot

helena-Ahlbom-2[1]

Helena Ahlbom Ledamot

Janita Strutz

Janita Strutz Ledamot

Valberedning: Styrelsen

Revisor: Hjördis Häll
Revisorssuppleant: Christina Liffner