Senaste nytt

 

Säker cancervård: Även du som patient och närstående kan bidra läs mer…

 

Efterlängtade framsteg i behandlingen av ovarialcancer De senaste åtta åren har flera forskningsframsteg bidragit till att rita om kartan för behandling vid primärtumörer och recidiv av ovarialcancer, både med avseende på tumörkirurgi och den rent onkologiska behandlingen läs mer…

 

Lovande för varm cytostatika även vid äggstockscancer läs mer…

 

Ny forskning om HPV-infektion – första studien på äldre kvinnor läs mer…

 

Säg inte cancer  musikvideo

 

Flera studier visar att en cancersjukdom kan förvärras av kronisk stress. Sorg och oro kan göra att kroppen får svårare att oskadliggöra cancercellerna lyssna…

 

♦ Om du inte är nöjd med vården, Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur du gör om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård du eller din närstående har fått. läs mer…

 

SÖFs-filmer om lymfsystemet och egenbehandling se

 

♦ Nu blir det lika för alla kvinnor i landet, cellprov ska inte behöva vara en kostnadsfråga läs mer…

 

♦ Nya rön om genetiken vid äggstockscancer läs mer…

 

Oenighet om var canceroperationer görs bäst. Trots att landstingen enats om att centralisera vården av äggstockscancer blir många kvinnor ändå opererade av kirurger med kortare vana än rekommenderat läs mer…

 

Cellprov blir gratis för alla kvinnor. Avgiften för att lämna cellprov som ska förebygga livmoderhalscancer slopas i hela landet efter en överenskommelse mellan Vänsterpartiet och regeringen läs mer…

 

Åtta barn födda – och den första robotassisterade operationen genomförd. Det är en del av facit efter 18 års forskning vid Sahlgrenska akademin kring livmodertransplantationer. I ett nytt projekt fokuserar nu forskarna på robotassisterade operationer läs mer…

 

Första biosimilaren mot cancer godkänd i USA läs mer…

 

På Albanova utvecklas framtidens datortomografi som ska lyfta cancerdiagnostiken till en ny nivå. Tekniken väntar nu på att testas på riktiga patienter i Medtechlab i Nya Karolinska Sjukhuset läs mer..

 

Nu kan cancerpatienter söka en egen universitetskurs. Det är Lunds universitet som nyligen har dragit igång en kurs i hur man ska hantera livet som sjuk läs mer..

 

Psykosocial metod tycks minska depression vid obotlig cancer  läs mer

 

 • Livmoderhalscancer förebyggs bättre med nytt screeningprogram läs mer..

 

 • Sänkt dödlighet i gynekologisk cancer prisas av Sahlgrenska. När de avancerade operationerna av kvinnor med äggstockscancer samlades till ett enda sjukhus ökade överlevnaden ordentligt. Därför belönas kvinnosjukvården med Sahlgrenska universitetssjukhusets kvalitetspris läs mer.. 

 

 • Lovande forskning kan ge bättre diagnostik av gynekologisk cancer läs mer..

 

 

 • Lång väntan på svar om livmoderhalscancer. Väntan på provsvar efter cellprov kan vara tre månader lång, och Kerstin Hemström på Gyncancerföreningen i Västerås är kritisk. Lyssna P4 Västmanland

 

 • Nya gener bakom äggstockscancer identifierade. Svenska forskare vid Lunds universitet bidrar till omfattande internationellt forskningsarbete som identifierar nya genetiska komponenter bakom äggstockscancer.. läs mer

 

 • Fler borde ta reda på sin familjs cancerhistoria för att kunna förebygga cancer. April är Gyncancermånad i Sverige och ett bra tillfälle att fokusera på hur vi kan minska risken för kvinnor att insjukna i gynekologisk cancer.. läs mer

 

 • Minskad dödlighet i äggstockscancer. Kvinnosjukvården på SU har lyckats sänka dödligheten i äggstocks- och äggledarcancer med 20 procent genom en centralisering av vården.. läs mer

 

 • En podd om cancer. Den här podden riktar sig till dig som lever med cancer, som drabbad eller anhörig. Här möts patienter och experter och delar med sig av sin erfarenhet och kunskap för att ge stöd, tips och råd. läs mer..

 

 • Enhetliga vårdförlopp ger snabbare väg till cancerbehandling. Redan under det andra halvåret med SVF, standardiserade vårdförlopp,  har tiden från välgrundad misstanke om cancer till start av behandling blivit kortare. läs mer

 

 • Bristande rehabilitering mot depression efter cancervård. Många mår psykiskt dåligt efter genomgången cancerbehandling. Fem procent av de som cancerbehandlats får senare diagnosen depression, mellan 70 och 100 procent drabbas av fatigue, en orkeslöshet och håglöshet som på många sätt påminner om depression lyssna Sveriges radio

 

 • Nytt test för att hitta livmoderhalscancer.  Region Örebro ska införa en ny metod för att upptäcka livmoderhalscancer i ett tidigare skede. De är bland de första i landet att införa den nya screeningmetoden, som går ut på att testa cellprovet mot det sexuellt överförbara viruset Humant papillomvirus (HPV) läs mer

 

 • Superdatorn Watson gör sig redo för svensk vård. Den hajpade superdatorn Watson förbereds för ett intåg i svensk sjukvård. Behandling och diagnos av cancer står på agendan. Inom ett år kan all världens cancerkunskap komma svenska läkare till del läs mer

 

 • Hpv-vaccin har halverat cancerfallen. – Papillomavirus som orsakar cancer är verkligen mycket vanliga. Om vi vaccinerar tillräckligt många kommer vi att kunna utrota dem, för de infekterar bara människor. Läs mer..

 

 

 

 • Nya resultat stärker behandling vid äggstockscancer. Läkemedlet olaparib kan ge längre överlevnad vid återfall i äggstockscancer. Det är ett resultat som professor Elisabeth Åvall Lundqvist lyfter fram från avseende gynekologisk onkologi läs mer …

 

 • Bara 43 procent av Västmanlands kvinnor kommer när de kallas till cellprovet. Brukar du gå? SVT Nyheter Västmanland

 

 • Om kvinnor tar cellprov vart tredje år minskar man risken för livmoderhalscancer med 90 procent. Det är vad landstinget Västmanland kampanjar för under veckan..läs mer

 

 

 • Effektivare screening ökar möjligheten att skräddarsy cancerbehandling. läs mer…

 

 • Svenska forskare har tagit fram en ny metod för att döda tumörer. Nu söker de tillstånd att testa behandlingsformen i palliativ vård. Vi vill ge dödsdömda ett längre liv, säger läkaren Gert Auer.. läs mer

 

 • Fler cancerfall ska hittas i tid Sex av tio kvinnor i Västmanland gör inte cellprovet som kan upptäcka cancer i livmoderhalsen. Nu ska landstinget bli mer aktivt för att fler ska testa sig. För Janita Strutz, 37, räddade en extra kontroll hennes liv. läs mer…

 

 

 

 • Föreläsning för Moderata kvinnor i Västmanland läs mer…

 

 • Ordförande Kerstin Hemström har fått Soltröjan från VLT läs mer..

 

 • Söker nya svar i cancer- cellernas omgivning

Äggstockscancer har en god prognos om sjukdomen upptäcks i tid. Men bristen på tydliga symptom gör att diagnosen oftast ställs i ett sent stadium. läs mer ..

 • Micro-RNA – nyckeln till tidig diagnos av livmodercancer

Cancer i livmodern är den vanligaste gynekologiska cancerformen för kvinnor i västvärlden. Örebroforskaren Sanja Jurcevic har i sin forskning studerat så kallat mikro-RNA  läs mer…

 • Nu sätts fokus på gyncancer

Gyncancermånaden april. Med den vill man dels få alla kvinnor att gå på sina cellprovskontroller, dels få unga tjejer att vaccinera sig mot HPV-virus, som kan leda till livmoderhalscancer. P4 Västmanland

 • Varje dag räknas! – Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av oro. Varje dag räknas..

 • Gynekologisk cellprovtagning och livmoderhalscancer

Frågor & Svar

 • Kontaktsjuksköterska

Nu kommer även kvinnor som drabbats av cancer i underlivet, gyncancer, att få en personlig kontaktsjuksköterska som är med vid det första läkarbesöket och sedan följer patienten genom sjukdomstiden. P4 Västmanland

 • RÄDDA  LIVET nr 2 2014 

NÄTVERKET NYCK för unga med gyncancer  sida 32-33  Läs mer…

 • NATIONELLT VÅRDPROGRAM FÖR CANCERREHABILITERING

Sveriges första nationella vårdprogram för cancerrehabilitering har publicerats. Vårdprogrammet för cancerrehabilitering omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Läs mer…

 • Svensk forskare har löst cancergåta.

Ett stort genombrott har gjorts av svenska och brittiska forskare. Vi har kommit fram till att cancercellerna är beroende av stamcellerna för att kunna fortplanta sig. Och kan vi eliminera dessa cancerstamceller, skulle det vara som att ta bort ett träd med rötterna – det kommer alltså inte att växa tillbaka, säger Peter Woll forskare vid universitetet. Läs mer…  

 • April är den Internationella Gyncancermånaden

Varje år drabbas ungefär 85 kvinnor i Västmanland av gynekologisk cancer. Om man drabbas, eller om man har en närstående som drabbats kan man få hjälp och stöd hos Gyncancerföreningen Mariarosen. Vi pratade med ordförande Kerstin Hemström om Mariarosen och gyncancermånaden. Läs mer…

 •  Ny bok ger stöd till cancersjuka och anhöriga

”Den ofrivillige resenären” P4 Västmanland

 • Stödgrupp för unga med cancer ”NYCK” art i Västeråstidning sid 15   Västeråstidning

Tygkasse Tygkassen kostar 40 kronor Den 9:e & 10:e april kommer vi att finnas i entrén på Västerås centrallasarett med anledning av April som är gyncancermånaden. Då kan ni köpa våra kassar direkt av oss. Varmt välkomna!