MEDLEMSBREV APRIL 2024

2024-04-12

 

Bästa Mariarosens medlem!

Här kommer litet information från oss i styrelsen.

Årsmötet:
Vi har nu haft vårt årsmöte och styrelsen ser nu ut så här:
Ordförande: Maija Paviainen
Sekreterare: Ingegerd Ahl
Kassör: Willy Hermansson
Ledamöter: Lenita Niemi, Janita Strutz och Helena Ahlbom
Revisor: Hjördis Häll
Revisorssuppleant: Christina Liffner
Valberedning: Styrelsen
Lenita är ny i styrelsen och vi hälsar henne välkommen till oss.
På årsmötet utsågs också Lenita Niemi till stödperson och Ingegerd Ahl till vår representant i Patient- och närståenderådet (PNR) inom Regionalt Cancercentrum (RCC).
Lenita och Ingegerd åker också till GCFs Kunskapsdagar och Riksstämma 27-28 april i Stockholm.
Om du är intresserad av att delta hör av dig till någon av oss i styrelsen eller direkt till Cristina Gunnarsson på GCF (cristina.gunnarsson@gmail.com ).

 

Aktiviteter:
Vi har hittills i år haft två välbesökta fikaträffar på café Global Living i Västerås, 25/ och 24/3. Föreningen bjöd på förtäring och vi fick en trevlig stund med samtal om allt möjligt.
Nästa fikaträff är söndagen den 21 april kl 13:00
, också på Global Living, Smedjegatan 13 i Västerås. För dig som kommer med bil kan vi nämna att parkeringshuset Igor har gratis parkering på söndagar.

 

20-ÅRSJUBILEUM:
I år är det 20 år sedan föreningen bildades, då under namnet Gyncancerföreningen Mariarosen i Västerås med omnejd.
Det tänkte vi fira med en festmiddag med underhållning söndagen 19 maj kl 13:00, se separat inbjudan. Tag gärna med anhörig eller vän. Varmt välkommen!
Länk till inbjudan: INBJUDAN 20_ÅRSJUBILEUM

 

GynCancerFörbundet:
Som medlem i GCF Västmanland är du också välkommen att delta i GynCancerFörbundets anordnade arrangemang. Mer information om dessa aktiviteter finns på förbundets hemsida https://gyncancerforbundet.se .
Ett arrangemang i vår närhet är:
18 augusti 2024 kl 18-, Diggiloo , Sundbyholms Slott, Eskilstuna (https://diggiloo.com/ort/eskilstuna/ ) Diggiloo bjuder på en sprudlande folkfest med massor av artister.
Gemensamt för alla dessa arrangemang är att du själv bokar och köper din biljett och sedan skickar kvittot till GCF:s kassör Cristina Gunnarsson, cristina.gunnarsson@gmail.com . GCF betalar 500 kr av din biljett, resten betalar du själv. Behöver du hjälp med bokning och återbetalning hör av dig till Willy, se nedan.    

 

Bilskjuts?

För att planera framtida aktiviteter vore det bra att veta hur många av er medlemmar som har tillgång till bil och kan erbjuda andra medlemmar skjuts till aktiviter som ligger litet avsides, men i närområdet. Det skulle underlätta om vi kan samåka i stället för att hyra buss. Vi i styrelsen är tacksamma om du kan meddela oss om du har bil och hur många passagerare du kan ta                                                 

För ytterligare information, anmälan och samåkning i samband med våra aktiviteter kontakta:
Maija Parviainen  maijas.info@gmail.com (sms eller telefon 076-876 64 81)
Willy Hermansson  tallbacken1@telia.com (sms eller telefon 070-7181413).

 

Med varma hälsningar

Styrelsen

INBJUDAN 20_ÅRSJUBILEUM