Gyncancerföreningen Mariarosen

GynCancerFöreningen Västmanland

Gyncancerföreningen Mariarosen i Västerås med omnejd bildades 2 mars 2004 och är en förening för kvinnor med gynekologisk cancer, deras närstående och stödmedlemmar. Föreningen bytte namn till GynCancerFöreningen Västmanland 2020. Syftet med föreningen är att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte och social samvaro.

Vår ambition är också att vara medlemmarnas språkrör och utveckla ett samarbete med sjukvården, myndigheter och andra patientorganisationer. Verksamheten är ideell, partipolitiskt och religiöst obunden.

GCF Västmanland är medlem i riksorganisationen GynCancerFörbundet.