GynCancerFörbundets symbol

GynCancerFörbundet har med professionellt stöd från Söderbergagentur och deras illustratör och grafisk formgivare Sara-Mara, Sara Petterson, tagit fram en ny symbol. Sara kom med två olika grundförslag till ny symbol.

GynsamRGB

Vi beslöt att arbeta vidare med det ena förslaget. Efter det följde många turer om form och färg. Till slut var arbetsgruppen från Gynsam och Sara överens. Vid extra stämma i Gynsam den 15 oktober 2011 presenterad Sara sitt förslag med ett bildspel. I det visade hon hur symbolen vuxit fram och fått den form och färg som hon visade. De som närvarade på stämman tyckte förslaget var bra och vid riksstämman den 21 april 2012 togs beslut om att använda den nya symbolen.

Vi vill tacka Söderberagentur och Sara-Mara för ett fint samarbete och att de har haft tålamod med oss som inte alls har erfarenhet av denna sorts arbete. Vi vill också tacka Cancerfonden som generöst bidragit med ekonomiskt stöd för framtagandet av den nya symbolen.
Beställ gärna vår nya symbol som ger en bild av kvinnans inre rum. Symbolen kostar 30 kronor som sätts in på bankgiro 5124-0034 betalningsmottagare GCF Mariarosen i Västerås. Uppge namn och adress och att betalningen avser symbol, så kommer den per post.