ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Dessa dokument har tagits fram i syfte att ge grundläggande kunskap om äggstockscancer till alla kvinnor och deras närstående.

Vad är äggstockscancer..           Faktablad äggstockscancer      Vad behöver vi veta..  Faktablad vad behöver vi veta

 

Den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa.

Den ofrivillige resenären

Nu finns den  ”Lilla Boken om Äggstockscancer
Hoppas att denna bok kan vara ett stöd för den som drabbats av äggstockscancer och närstående.

Lilla-boken-om-aggstockscancer

 

10 frågor för ditt läkarbesök

10 frågor 2

 

Min guide till säker vård är en handbok för patienter som har eller kan komma att ha upprepade kontakter med vården. Guiden ska öka patientens delaktighet i den egna vården och på så sätt göra vården säkrare

2011-1-6_omslag

 

Illamående vid cancerbehandling

2Framsidan_Cancerillamaende

 

 

FÖRELÄSNING AV GYNCANCERLÄKARE LARS HENNING 18 OKT 2023:
”Gyncancer och tidig cancerupptäckt- några tankar”
Mariarosen-föreläsning 18 okt 2023