RCC Mellansverige

Helena Ahlbom har sedan RCC (Regional cancercentrum i samverkan) startade varit representant för gyncancerpatienter i Patientrådet inom RCC Mellansverige som har sitt huvudkontor i Uppsala. Det finns 6 regionala cancercentrum i Sverige – Norr, Stockholm/Gotland, Syd, Sydöst, Mellansverige och Väst.

Vi sitter ganska högt upp i hierarkin och därför har våra åsikter, tillsammans med representanter för bl.a. prostatacancer, öron- näsa- och halscancer, olika blodcancersjukdomar, bröstcancer, koloncancer m.fl., en ganska viktig roll för att påverka framtidens cancerbehandling och vård.

Vi har 4 möten varje år men det finns även utbildningar och den senaste Helena och jag deltagit i gällde registerhanteringskunskap, vi kan alltså gå in i olika register och söka information som kan vara intressant att veta något om, t.ex. finns statistik om hur många som drabbas av gyncancer i Västmanland, vilken typ av gyncancer som de flesta drabbas av mm.

Vår roll i RCC är att föra patienternas talan för att stärka patienternas inflytande på den egna vården och hur och var vården utförs.

Vi kommer att ha en egen spalt på vår hemsida där vi lägger in nyheter och information om vad som händer och där kan ni också läsa om vad som avhandlats på våra möten i RCC, vilka beslut som ska tas i framtiden.

Vi vill gärna att just du skickar frågor till oss som vi kan ta med oss till dessa möten, berätta för oss om

– behandlingar som du inte varit nöjd med eller nöjd med

– väntetider

– vad saknade just du under din behandling

– vad du fick för bemötande

– fick du vänta länge på svar

– vad var bra eller mindre bra under din behandlingstid.

 

Vi tar emot alla synpunkter och om det är frågor som kan hanteras inom Patientrådet så tar vi självklart upp dem.

Skriv till maijas.info@gmail.com och berätta vad just du vill att vi ska ta upp, saker som du är missnöjd med inom vården, eller självklart också vad just du varit nöjd med och som varit positivt.

Vi har också haft två möten med det lokala Cancerrådet här i Västmanland och det kan innebära ganska mycket för våra gyncancerpatienter inom vårt eget landsting att vi har en bra dialog med de lokala politikerna, läkarna och de administrativt ansvariga inom vårt landsting, vi hoppas att vi ska kunna påverka våra landstingspolitiker så att de förstår hur viktigt det är för den enskilda patienten att få snabb och bra vård där den utförs bäst och på så sätt påverka att det sker förändringar till det bättre.

Ordförande