Lindedance 24 februari

2013-04-05

Gyncancerföreningen Mariarosen tillsammans med NYCK – Nätverket för Yngre Cancerdiagnostiserade Kvinnor Västerås samlades söndagen den 24 februari för att prova på Linedance. Det var Elly Sjökvist från ”Lucky Feet Linedancer” som stod för kunskapen och lärde ut två olika stegkombinationer som krävde djup koncentration från oss deltagare för att hålla ordning på fötterna samt åt vilket håll vi skulle gå samtidigt som country musiken strömmade ur högtalarna. Det vart en mycket lyckad timme med många glada skratt tillsammans. Vi gick alla ifrån lokalen med ett leende på läpparna och en ny lärdom som lockar till en fortsättning.

Linedance 24 febr 2013     Elly Sjökvist