Må Bra- dagen med Margareta Wärja

2014-11-06

Söndagen den 26 oktober samlades 15 medlemmar i vår förening till en Må Bra-dag på Kyrkbacksgården i Västerås. Margareta Wärja, föreläste om sin verksamhet som psykoterapeut där hon  arbetar med ljud och bild för att få gyncancerpatienter att på ett annat sätt kunna hantera sin cancersjukdom, både före, under och efter behandling. Margareta gav oss 4 timmar med möjlighet att förstå oss själva och hur just vi kan bearbeta vår sjukdom på ett annorlunda sätt med hjälp av musik och bild. Det ingick en enklare lunch med goda smörgåsar och fika där diskussionerna gick höga.

Det blev mycket skratt men kanske också att några fällde en tår men vi i styrelsen tror att alla var nöjda med dagen. En uppföljning av denna dag ligger kanske i vår plan för våren och vi tror att många fler skulle ha glädje av att uppleva en dag med Margareta Wärja.