MEDLEMSBREV SEPTEMBER 2022

2022-09-24

Bästa Mariarosens medlem!

Seniormässa i Västerås 23-24 november
Vi har länge varit medlemmar i Funktionsrätt Västmanland, (FRV) som består av c: a 35 länsomfattande organisationer för funktionsnedsatta som tillsammans har c: a 12 000 medlemmar. Vi från styrelsen Mariarosen deltar årligen i deras ordförandemöten och årsmöten samt vissa andra övriga möten. (Vår ordförande Maija är för närvarande med i deras valberedning).

Mariarosen har fått erbjudande att vara med på Seniormässan och stå med i FRV: s monter 23 – 24 november 2022 Västerås Arena i Rocklunda kl. 10 -16 (f.d. Bombardier Arena)

Det skulle vara bra om vi kunde vara med på Seniormässan och visa upp oss och berätta för allmänheten om vår förening och att vi finns i Västerås.

Vi från styrelsen vänder oss till medlemmarna och ber om din hjälp att stå i montern en tid, inte hela dagen utan tanken är att vi delar tiden mellan flera frivilliga. Inte heller behöver vi stå där hela dagen om någon vill åka hem tidigare. När vi är där representerar vi föreningen, delar ut broschyrer och säljer pinscher. Vi har en ”pop-up”-skylt som vi sätter upp.

Vänligen läs FRV: s medlemsbrev. Där finns bra saker att läsa.

Om du deltar får du gratis inträde till mässan.

 

Stödpersonutbildning
Under hösten anordnar GynCancerförbundet genom Cancerfonden en stödpersonsutbildning. En stödperson fungerar som bollplank och samtalspartner för den som drabbats av cancer och det kan vara en stor hjälp för den drabbade att kunna vädra sina funderingar med någon som upplevt samma sak. En av våra medlemmar har anmält sig till kursen, men det kan vara bra om vi är flera.
Om du är intresserad av att veta mer kontakta Maija.
Deltagande är gratis och GCF eller Mariarosen står för alla kostnader.

 

GynCancerförbundets Informationshelg i Stockholm 12-13 november
GCF kommer att ha en informationsträff i november för att planera verksamheten. Här är information från GCF om mötet:

” Planera och jobba ihop oss om bra aktiviteter för medlemmarna ute i landet.
Informera/visa er om Hemsidans uppbyggnad och hur man som lokalförening kan marknadsföra sina aktiviteter. Facebooks värde. Enkel administration, för att underlätta tex medlemslistor.

Kommande utbildningar. Förväntningar på oss, på er, på RCC och på andra samarbetspartners.
När vi genomförde Riksstämman så medverkade alla närvarande (exklusive styrelsen) i grupparbeten om hur vi skulle kunna göra förbundet bättre och starkare. Vi har sammanställt alla  förslag och kommer att visa och utreda möjligheterna att lägga extra krut på vissa bitar och samtidigt förklara varför vi kanske har svårigheter att genomföra vissa saker.
Stor vikt kommer att läggas på att samverka mer även mellan lokalföreningarna och oss som paraplyorganisation. Hur får vi föreningarna att leva vidare? En fråga som ska diskuteras.
Ovan nämnda är en preliminär röd tråd som kan ändras lite.

Tid: Start lördag kl 10.00  och avslut söndag efter lunch ca 13.30
Anmälan görs senast 28/10 till: cristina.gunnarsson@gmail.com  det gäller både logi och kostavvikelser.
Frågor och förslag om innehåll på dagarna: belindaharaldsson@hotmail.com

Det är bra om någon/några från varje förening deltar.
Är du intresserad av en intressant helg i Stockholm kontakta Maija.
Naturligtvis är deltagandet kostnadsfritt med logi och mat samt resa.

 

Varma hälsningar

Styrelsen

 

Intresseanmälan:

Maija Parviainen (sms eller telefon 076-8766481,  maijas.info@gmail.com )
Willy Hermansson (070-7181413,  tallbacken1@telia.com )

 

Titta också gärna in på vår Facebook-sida då och då för färska nyheter om vad som händer: https://www.facebook.com/Gcf-Mariarosen-325246997625027/ .

Besök också Gyncancerförbundets hemsida www.gyncancerforbundet.se