Nytt år och nya medlemsträffar!

2015-01-02

Hej alla medlemmar och ett riktigt Gott Nytt År!

Ett nytt år, nya utmaningar men även mycket glädje och gemenskap, det är vad vi satsar på för 2015. Styrelsens första möte i januari kommer att handlar om vårens programpunkter, vårt årsmöte där vi ska välja in nya medlemmar i styrelsen och planera för gyncancermånaden april förstås.

Vi vill gärna att ni kommer med förslag på aktiviteter, ni får också mycket gärna komma med förslag på nya styrelsemedlemmar, vi behöver förnya och kanske förstärka styrelsen inför kommande år.

Årets första aktivitet är redan inbokad och det blir onsdagen den 11 februari, kl. 12.00 då vi går på Soppteater på Västmanlands Teater. Vi har 15 biljetter och det är förstås först till kvarnsom gäller. Priset har vi inte beslutat än utan vi återkommer om det efter vårt styrelsemöte 9 januari.

I april kommer vi som vanligt att stå i sjukhusers entré och det blir 15-16 april, ni får gärna ställa upp en timme eller mer och hjälpa oss sprida information om vår förening som, alla kanske inte vet det, men är en av de största gyncancerföreningarna i Sverige.

Vi återkommer med mer information efter vårt styrelsemöte.

Styrelsen