RCC-information från möte 2016-12-05

2016-12-06

RCC – information från möte 2016-12-05

För fösta gången ledde nya chefen på RCC Uppsala/Örebro, Filippa Nyberg, mötet. Filippa är som föregångaren läkare i botten och har arbetat som läkare i 25 år och har en bred kunskap inom alla cancerområden. Filippa är öppen, hon vill ha diskussioner inom gruppen och vid detta möte hade vi 6 diskussioner i smågrupper och alla grupper fick redovisa vad de kommit fram till. Detta sätt att arbeta tyckte alla var mycket bra och stämningen på detta möte var bättre än på länge.

Alla som föredrog något ämne var mycket pålästa och det största ämnet denna gång var Cancerrehab och koordinatorn Jessica Nordlander hade en ½ timmes information i ämnet.

Jessica berättade bl.a. att Västmanlands Sjukhus är unika vad gäller rehab på onkologen och där arbetar man mest med patienter som finns på kliniken och inte inneliggande, vilket betyder att man arbetar i förebyggande syfte vilket enligt RCC är berömvärt och bra.

I hennes arbete ingår att få en översyn hur patienterna har det socialt, fysiskt och mentalt efter genomgången behandling.

Några frågor som vi diskuterade var:

* Vilken roll har RCC i dag och vilken roll kommer RCC att ha i framtiden?

* Har Västmanland någon processledare i vårt lokala RCC- frågan ska jag ta upp på nästa RCC-möte här i Västerås (troligen i februari)

* Hur ska RCC reagera och ta ställning om inte alla beslut införts inom en 5-årsperiod?

Nya Standardiserade VårdFörlopp (SVF) startas upp i januari och bland kommer jag att delta i framtagandet av SVF för livmoderhalscancer och senare under året även livmoderkroppscancer.

Det har tagits fram en lista på något som kallas Alarmsymtom och de är:

* Blodbrist

* Blod i avföringen

* Blod i upphostning

* Blod i urinen

* Gynekologisk blödning

* Knuta i bröstet

* Ojämn prostata

* Sväljningssvårigheter

Jag påpekade andra alarmsymtom för gynekologisk cancer och de kommer att läggas till denna lista.

En ny Regional Cancerplan är ute på remiss och jag har i uppdrag att före 13/1 2017 lämnat synpunkter på den och jag kommer att berätta för er vad den innebär när remisstiden gått ut. Den nya planen ska gälla åren 2018-2020.

Under våren deltog jag i en arbetsgrupp som skulle ta fram en utbildningsdag för Patientrådgivare, det blev svårare än vad vi trodde och arbetet lades ner i slutet av juni men har nu startat upp igen och utbildningen kommer att bli 2 dagar i stället för 1 dag då vi har insett att det kommer att bli mycket frågor och allt måste få ta tid.

Information ska tas fram till patienterna som en rådgivande broschyr – Vad ska jag fråga läkaren, när ska jag fråga och hur förklarar jag att jag inte förstår och behöver mer input.

Filippa Nyberg redogjorde för den Processledardag som ägde rum nyligen. Bland annat hade diskuterats vikten av kvalitetsuppföljning för att man ska kunna göra vården bättre.

I samband med detta berättade Filippa att 2 från vårt RCC-team inbjuds att delta som Patientföreträdare vid nästa stora möte med samtliga Processledare i alla RCC, 16-17 maj 2017 och jag och en manlig medlem i gruppen bjöds in och kommer att delta och vårt uppdrag blir sedan att redovisa dessa 2 dagar vid möte med Patientföreträdarna i juni 2017.

Efter det som hänt på Gryta Hospice avseende städning, har flera i gruppen kollat med sina lokala sjukhus och vi fick i uppdrag att fråga hur städningen allmänt sker på våra sjukhus. Jag tar upp frågan på vårt lokala RCC-möte i januari.

Jag vill fortfarande ha synpunkter och frågor som kan hanteras inom Patientrådet så tar vi självklart upp dem.

Skriv till ordforande@gcfmariarosen.se och berätta vad just du vill att vi ska ta upp, saker som du är missnöjd med inom vården, eller självklart också vad just du varit nöjd med och som varit positivt.