RCC – information från möte 2017-05-23

2017-05-30

Mötet började denna gång med att vår nya ordförande presenterades. Han valdes vid förra mötet och han representerar prostatacancer och heter Stig Lindahl och vi fick också en presentation av två nya medlemmar, Emma Skoglund som har en hjärntumör och Ellinore Swing som har haft sköldkörtelcancer. Två utmärkta, nya representanter som kommer att bidra med mycket energi och de är frågvisa.

RCC Väst har tagit fram en utmärkt broschyr som nu har omarbetats för att vara giltig i alla RCC och 3000 exemplar är beställda och ska spridas i landet.

Det talades mycket om ”Primärprevention” – hur ska du leva för att undvika cancer. En ny strategi ska tas fram och det är Socialstyrelsen som ansvarar för den nya strategin. Folkhälsoarbete är till för alla oavsett sjukdom.

Det kommer en ny Hälso- och Sjukvårdslag under 2017 och vi ser alla fram mot att se vad som är nytt i den.

Håkan Engman och jag redogjorde för hur vi upplevde det stora mötet i Uppsala vecka 20, där samtliga RCC var representerade.

Cervixcancer ökar och man vet inte riktigt varför, uteblivna provtagningar kan vara en orsak och en föreläsning handlade om HPV-screening av kvinnor som kommer att bli standard i hela landet och prov tas i olika intervaller enligt följande:

23-26-29- års ålder vanlig provtagning

32-50 HPV-screening

57-64 screening, 41-åringar även vanligt prov

Vissa problem kan uppstå vid flytt- hur ska vi följa upp patienter som flyttar till ny region?

Förslag finns på att man ska införa livslång uppföljning om det finns positiv HPV. HPV ska inte ses som en ”markör” att använda i smittspårning då man aldrig kan säga hur ”gammal” infektionen är eller var den kommer ifrån.

En presentation gjordes av Skandionkliniken, Uppsala. Där finns Sveriges 2 första proton-apparater. RCC UppsalaÖrebro kommer att få en visning där i höst.

Ett nytt vårdprogram för palliativ vård har tagits fram, men namnet har inte ändrats och kommer frågan kommer att tas upp igen.

Vi i RCC UppsalaÖrebro önskar en gemensam portal för alla cancertyper.

Ett stort ämne är de kvalitetsregister som finns för alla typer av cancer i Sverige. Det är viktigt att de blir mer användarvänliga då det finns enormt mycket källmaterial för forskning här. En önskan är också att systemet blir enhetligt för hela Sverige.