Styrelsemöte i Funktionsrätt.

2017-06-11

Handikappföreningarna i Sverige bytte vid riksstämman namn till ”Funktionsrätt Sverige”, i och med detta har handikappföreningen här  i Västmanland också bytt namn till ”Funktionsrätt Västmanland”.

Vi är 36 medlemmar och alla typer av funktionsnedsättningar finns med, t.ex. Astma- och Allergiföreningen, ILCO, Bröstcancerföreningen, föreningen för Psykisk Ohälsa och vi i Gcf Mariarosen. Riksorganisationen valde vid stämman Lars Ohly till ordförande, för många ett kontroversiellt val men han visade sig vara mycket insatt, trevlig, nyfiken och kommer förhoppningsvis att sprida kunskap om denna stora riksorganisation.

Vid senaste mötet diskuterades det om samarbete med Västerås Stad och vi vill att 3 personer från funktionsrätt ska vara med på stadens möten för att ta upp frågor som rör framför allt funktionshandikapp. Funktionsrätt är till för att stödja medlemsföreningarna och ta upp särskilda ämnen där vi som små föreningar har svårt att göra oss hörda. Dialogforum är ett forum där vi kan lyfta våra frågor till politiker och sjukhuspersonal och där deltog 6 olika föreningar vid senaste mötet, bl.a. Gcf Mariarosen.

I höst kommer bl.a. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att bjudas in till ordförandemötena som hålls 4 ggr/år. Där kan vi direkt ställa de frågor som det annars är svårt att få svar på när enskild person tar kontakt.

Funktionsrätt kommer att delta i en del aktiviteter som pågår i Västerås i sommar. Eventuellt kommer vi att ha ett stånd vid Cityfestivalen, 29/6-1/7, (besked har inte kommit än),25-27 augusti kommer vi att ha ett plats på Västerås Marknad där alla föreningar kan lägga ut sitt material och vi kommer även att finnas på Seniormässan 22-23/11.