Årsmötet 20/3

2018-02-21

Bästa medlem!

Vi skickar detta för att påminna dig om Mariarosens årsmöte 20 mars kl 18.00, Vi behöver din anmälan senast 13 mars och vi är angelägna att få dig med på vårt möte.

Anmälan kan göras på mejl maija.parviainen@bredband.net eller 47aner@gmail.com .

Du kan också anmäla på telefon 021-24681 (Maija), 0708-337736 (Anita) eller0703-610047 (Mariarosen, telefonsvarare).

Med anledning av att vår kassör, Ulla, fått en stroke behöver vi diskutera och besluta om föreningens framtid, bifogat finns en dagordning där du bör notera punkt 13, som är ändrad.

Vi kommer tyvärr inte åt Ullas dator och den aktuella medlemslistan utan har utgått från en äldre lista och försökt uppdatera den. Vi ber därför om ursäkt om vi skickar detta till någon som lämnat föreningen eller kanske t.o.m gått ifrån oss. Det är mycket beklagligt, men tyvärr blir det så här när alla uppdateringar samlas hos en ledamot. Har vi gjort något fel ber vi er kontakta enligt ovan.

Vi är bestörta över Ullas sjukdom, men hoppas att hon skall bli helt frisk igen. Hon var på tur att väljas om detta årsmöte, liksom en ledamot och ordförande. Har du något förslag på någon som skulle kunna ta hand om någon av posterna ber vi dig kontakta oss.

Västerås i februari 2018

Styrelsen i Mariarosen