Studiebesök på Åkesta observatorium

2014-03-06

Den 18 mars  gör vi ett studiebesök på Åkesta observatorium.

Tid: kl 19.30-21.00.

Förtäring: kaffe och smörgås kl 19.30.

Anmälan senast den 10 mars till Ulla på  ulla24@telia.com

OBS! många trappor att gå i och ej tillgång till toalett.