Extra insatt årsmöte

2017-09-06

GCF Mariarosen höll ett extra årsmöte tisdagen den 5 september för att välja en ordförande fram till nästa ordinarie årsmöte.

Maija Parviainen lovade att leda föreningen under det kommande halvåret, tils en ny ordförande kan väljas vid årsmötet 2018.

Efter mötet höll Raija Kolmodin ett uppskattat föredrag om munhälsa och vikten av att sköta sina tänder.