Föreläsning med Britta Hedefalk

2018-02-26

Tisdagen den 20 februari bjöd gyncancerföreningen Mariarosen in sina medlemmar till att lyssna på föredraget ”Att leva med cancer som patient och närstående” av Britta Hedefalk.

Britta är utbildad cancersköterska, har arbetat på Cancerfonden med information och stöd, samt byggt upp Cancerfondens podd.

Vi fick under kvällen lära oss att möta alla våra känslor och även ventilera med varandra, för sorg, nedstämdhet och även skuld är vanliga känslor både under och efter avslutad behandling.

Känslorna finns lika ofta hos anhöriga som patienter och vi måste alla lära oss att förmedla våra känslor till varandra. Britta berörde ingående ett vanligt fenomen man sällan talar om – Fatigue, som är ett mycket vanligt tillstånd efter cancer. Man kan sova en hel natt och vara precis lika trött när man vaknar som vid sängdags.

Det kan kännas helt oöverstigligt att gå uppför en trappa. Ofta finns inte ens energi för aktiviteter man älskar. Tillståndet kan bestå i många år efter avslutad behandling så såväl patient som anhörig måste lära sig leva med och hantera det.

Många frågor ställdes och besvarades och nöjda deltagare avslutade kvällen med en stort tack och applåd till Britta.