GCF Mariarosen föredrag på Stadsbiblioteket

2019-12-03

Den 18 november stod Mariarosen värd för föredrag på Stadsbiblioteket i Västerås under temat ”Stöd förkvinnor med gynekologisk cancer”.

Ca 20 åhörare fick lyssna på två gripande berättelser av erfarenheterna från att ha drabbats av en cancerdiagnostik.

Först ut att berätta om sina erfarenheter var Belinda Haraldsson, ordförande i Gynsam (Guncancerföreningarnas samarbetsorganisation) och sedan fick vi lyssna på Lena Wäppling, som startat stiftelsen ”Lena Wäpplings Stiftelse”, som stödjer vetenskaplig forskning inom gynekologi, främst äggstockscancer.

Belinda berättade om sin resa om tro, hopp och kärlek från det att hon fick sin diagnos 2010. Hon beskrev hur omvälvande det är att få en sådan diagnos som vänder upp och ner på livet och hur man känner sig blottad och hjälplös men också att det skapar en kämparanda att inte ge upp. Från att ha levt ett liv i full fart och känt sig ”odödlig” till att få helt andra perspektiv på tillvaron. Hur livet blir med rehabilitering, familj och samliv, få vardagen att gå ihop, hur samhället fungerar för den som drabbas av en allvarlig sjukdom. Och att så småningom landa i en harmoni med sig själv enligt ”Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden” (”Sinnesrobönen” skriven av teologen Reinhold Niebuhr 1926). För Belinda har kämpaglöden resulterat i att hon engagerat sig i Gynsam (www.gynsam.se/gynsam/extern/start.php) , där hon är ordförande, för att arbeta för att stödja och förbättra situationen för gyncancerdrabbade kvinnor. Gynsam, som har ca 700 medlemmar, arbetar med medlemsvård främst genom Sveriges lokalföreningar och stödpersoner (f.n. 11 st lokalföreningar), har dialog med professionen och beslutsfattarna om cancervård och rehabilitering och försöker ge uppmärksamhet om gyncancerdrabbade kvinnors situation via media. Gynsam byter 1 januari 2020 namn till GynCancerFörbundet, En ny hemsida håller på att tas fram: www.gyncancerforbundet.se .

Lena berättade om dagen den 22 december 2017 då hon fick besked från sjukhuset att det hon hade trott var en enkel irriterande hosta som inte ville ge med sig i själva verket var en mycket allvarlig äggstockscancer. Lena var mitt uppe i livet med man och två barn och ett intressant arbete som marknadsansvarig på ABB med jobb i både Sverige och Schweiz med resor över hela världen. Livet förändrades omgående med operationer, cellgiftbehandlingar och sjukhusvistelser. Som den projektledare hon är bestämde hon sig för att med positiv attityd ”fixa det här” och bestämma sig för en strategi att klara sig igenom sjukdomen. Viktiga led i detta är att våga ta hjälp av andra, se sig själv som en canceröverlevare och att leta efter positiv inspiration och förebilder. Och att undvika att googla om sjukdomen. Hon startade med att göra en ”överlevandslista” på saker hon vill göra: träffa vänner, umgås mer med familjen, göra saker tillsammans, lära sig nya saker, vad är viktigt för mig, vad tycker jag om, vad vill jag bli ihågkommen för, dra nytta av mina erfarenheter och kunskaper, hjälpa andra, göra skillnad etc. Detta utmynnade i att hon startade en blogg för att dela med sig av sina upplevelser: www.cancersurvivalwhatsnext.com . Som ett led i att hjälpa andra har Lena också startat en stiftelse med ändamålet att främja vetenskaplig forskning inom gynekologi, främst äggstockscancer. Det är den enda privata stiftelsen i Sverige med fokus på äggstockscancer. Det finns ett stort behov av forskning