Lokala Cancerrådet– info från mötet den 30/5

2017-06-01

Varje möte får varje cancerområde berätta om vad som hänt sedan senaste mötet och från Hudkliniken kom ett skrämmande besked. De har konstaterat melanom hos 107 patienter på den korta tiden av 7 månader. Detta visar hur viktigt det är att skydda sig mot solen på ett bra sätt och inte sitta i direkt solljus.

Palliativa gruppen meddelar att det saknas kontaktsjuksköterska, ingen avdelning har full bemanning. De som finns får jobba mycket och det tar på krafterna.

Urologen har problem både med läkare och kontaktsjuksköterskor, bl.a. har en sköterska fått återfall i cancer.

Lena Burström meddelade att 16/9 kommer det att hållas en workshop om den nya cancerplanen som ska börja användas 1 september.

Kodningen av patienter är ett fortsatt problem men det går åt rätt håll, vissa cancerformer är svåra att koda och det fungerar inte alltid med nivåstruktureringen.

Några läkare är mycket kritiska och anser att man leker med patienternas liv, skrämmande upplysning tycker jag.

Vad gäller lungcancer har 299 utretts och 76 patienter har noterats som cancer. Väntetiderna har blivit kortare men det varierar mellan olika kliniker och det är svårt att få tider för bronkoskopier.

Diagnostiskt Centrum meddelar att det är ett stort problem då vissa prover ska utredas i Uppsala och det tar alldeles för lång tid och framför allt gäller det lymfom, spridd cancer och ospecifika symtom.

Nationella vårdprogrammet för rehab har varit ute på andra remissrundan. Nu väntar beslut och frågan är hur vi ska göra för att alla patienter ska få jämlik rehab, det varierar väldigt mycket mellan olika sjukhus. I Västmanland är det mycket svårt att få bäckenrehab och framför allt för cancerpatienterna.

Standardiserade vårdförloppen fungerar bra, alla vårdförlopp är i gång i vårt län.