Medlem i Funktionsrätt Västmanland

2017-04-26

Mariarosen blev kontaktade av Handikappföreningen i Västmanland (föreningen byter namn vid årsmötet 3 maj till Funktionsrätt Västmanland) nyligen och Kerstin Hemström var på en information om vad det innebär att vara medlem i denna organisation.

Det visar sig att vi har många fördelar av att vara medlemmar, bl.a. har vi större möjlighet att nå alla beslutsfattare via vårt medlemskap i föreningen, vi har tillgång till lokaler som vi kan låna gratis, det finns en mycket bra kopiator som vi kan använda för att trycka upp våra broschyrer och handlingar till årsmötet t.ex. och vi träffar så många andra med funktionshinder genom att vara medlemmar.

Kerstin Hemström deltar, som ordförande i Mariarosen, i ett Dialogforum med många andra föreningar och gruppen träffas 4 ggr/år och deltagare är Funktionsrätts medlemsföreningar, sjukhusledningen och några politiker. Kerstin deltar också i ett ordföranderåd inom Funktionsrätt Västmanland fr.o.m. 3 maj.

Medlemskapet träder i kraft på årsmötet som hålls 3 maj och vi kommer att informera mer om vad det innebär när vi varit där och pratat med kanslipersonalen litet mer. Eventuellt kommer vi att hyra en egen lokal i huset på Eriksborg, men det har vi inte tagit ställning till ännu utan vi får återkomma om detta.

Hälsningar från Styrelsen i ett ruggigt Västerås