Påminnelse om extra årsmötet!

2017-08-31

Mariarosens styrelse och medlemmar är oerhört tacksamma för de fyra år Kerstin Hemström varit ordförande i Mariarosen och fört föreningen framåt. Vi ser också tacksamt på hennes stora engagemang för att uppmärksamma såväl vårdpersonal som politiker på alla de problem och önskningar en gyncancerpatient kan ha. Kerstin har också varit med och sett till att standardiserat vårdförlopp införts för oss, till nytta för många framtida patienter.

Vi beklagar att Kerstin inte orkar vara ordförande mer och hoppas få göra en riktigt avtackning vid lämplig aktivitet.

Kvarvarande styrelse har kallat till extra årsmöte 5 september och vi hoppas att många kommer och att vi kan välja en ny ordförande, fram till ordinarie årsmöte. Vi har också arbetat med höstens aktiviteter och ett medlemsbrev kommer att skickas ut efter extra årsmötet

https://www.gcfmariarosen.se/wp-content/uploads/2017/08/Kallelse-till-extra-%C3%A5rsm%C3%B6te-p%C3%A5minnelse.pdf