Senaste nytt från RCC-rådet Västmanland

2016-04-20

Sedan ett år tillbaka har Helena Ahlbom och jag, Kerstin Hemström, varit på möten med lokala cancerrådet, som patientföreträdare och fått information om vad som pågår i RCC Västmanland.

Från och med februari 2016 har cancerföreningarna i Västmanland nu en fast representant i Regionalt Cancercentrum Västmanland. Vid ett möte i februari valdes jag, Kerstin Hemström, som representant för alla cancerföreningar i Västmanland in i RCC Västmanland och första mötet hölls 29 februari.
I detta RCC-råd sitter läkare, sjuksköterskor och administrativa chefer och just nu arbetar man med ett antal vårdplaner som ska träda i kraft i april och nya vårdplaner ska tas fram, bl.a. en vårdplan för äggstockscancer, vilket är intressant för oss gyncancerpatienter.

De flesta läkarna i rådet framförde kritik och önskemål om att få tillbaka yrkeskategorin läkarsekreterare, de anser att deras eget arbete ska vara att vårda patienter och inte behöva ta en massa tid till att administrera sådant som läkarsekreterare tidigare utförde t.ex. utskrifter av journaler och inläggande av statistik som tar en hel del tid.

Det behövs också utbildning av såväl läkare som kontaktsjuksköterskor och därför är belastningen just nu mycket hög inom vården, mycket tid går åt till rena sekreteraruppgifter, statistik blir t.ex. inte inlagd i nationella register eller blir försenade. Det saknas många läkarsekreterare och praktikplatser finns inte.
Alla som deltog i detta möte ser fram mot starten av ett Operationshus, det är planerat att starta 2020 och behövs då nuvarande operationsavdelning redan är för liten. Sjukhusläkare och även övriga på detta möte anser att Primärvården är ett problem, de är inte riktigt med på ”banan” vad gäller alla vårdplaner och de krav som kommer att ställas på våra 30 olika vårdcentraler när samtliga vårdplaner är igång.

Det pratades också om vilka de största bovarna är när det gäller att drabbas av cancer och de allvarligaste är alkohol, övervikt, kost och sol i alla cancerformer. Ett område som kommer att behandlas under våren är rehabilitering och det efterfrågas nog av de allra flesta cancerpatienter i regionen och det ansågs att även läkarna behöver utbildas vad gäller rehab.

Vårdcentralerna är viktiga men behöver utbildning för att ta hand om patienter med misstänkt cancer. Jag kommer att rapportera från dessa möten här på vår hemsida efter varje möte och nästa möte är 23 maj 2016.