Världscancerdagen 4/2

2017-02-07

Gynsam

På bilden syns Ulla Samuelsson, Gun-Britt från Halland, Maud från Värmland och Kerstin Hemström vid lunchavbrottet.

 

4 februari deltog Ulla Samuelsson, Stig och Kerstin Hemström i Världscancerdagen som arrangerades av Nätverket mot cancer. Deltagarna kom från olika cancerföreningar, där fanns politiker och forskare och naturligtvis många cancerläkare och medlemmar från många cancerföreningar förstås.

Dagen inleddes med en utfrågning av Hälsoministern Gabriel Wikström som fick svara på frågor om vad regeringen gör för att cancervården ska få mer pengar för forskning men också till vården. Själv tyckte jag inte att vi fick de bästa svaren av ministern men vi får se tiden an.

Det pratades förstås också om forskning inom cancerområdet och hur patienter idag får mycket bättre vård och överlevnad än tidigare, nya forskningsrön, nya behandlingsmetoder har gjort detta men ändå ligger vi sämre till än våra nordiska och många andra europeiska länder. Frågan är hur Sverige ska se till att vi kommer ikapp och inte hamnar ännu längre efter.

Två rapport har skrivits av professor Kjell Asplund, han är ordförande i Statens medicinsk-etiska råd, som sätter ljuset på patientens ställning, säkerhet, beslutanderätt om sin egen vård vid allvarlig sjukdom. Intressanta frågeställningar och vi får se hur framtiden kommer att se ut, patienternas deltagande i de 6 Regionala Cancer Centrum (RCC) som finns idag kan ge nya rekommendationer för framtiden.

Det mänskliga mötet mellan patienter, närstående och personalen i cancervården är en viktig förutsättning för en god vård, där är vi en viktig resurs och medaktörer, vi har inflytande och vi kan påverka och till en del ta ansvar för vår egen vård. En lång diskussion om detta och alla är överens om att patientmedverkan är mycket viktig och blir än mer viktig i framtiden.

RCC Stockholm Gotland har gjort ett projekt tillsammans med Botkyrka kommun där 42 volontärer utbildats att informera bl.a. våra nya medborgare om hur man kan minska risken för att drabbas av cancer. Vi tyckte alla att det är ett fantastiskt initiativ och även vi borde försöka genomföra en liknande aktivitet, vi har många nya medborgare från många olika länder även här i Västmanland. Vi får se vad vi kan göra, och jag kommer att ta upp detta med vårt RCC på mötet 14 februari.

HPV-vaccination av pojkar fanns också med som en punkt i programmet. Det är fortfarande inte beslutat att pojkar ska vaccineras, den läkare som representerade Folkhälsomyndigheten fick mycket kritik då de är tveksamma till vaccination av pojkar då flickornas vaccination ger även pojkar ett skydd. De tar där inte hänsyn till att HPV-vaccination även skyddar mot analcancer och mun- och halscancer och diskussionen blev litet hätskt ett tag och vi som deltagare under dagen blev ganska upprörda. Vi ser fram mot att myndigheterna tar sitt ansvar och inför vaccination av pojkar snarast möjligt.

Det blev en mycket intressant dag och nu ser vi fram mot Gyncancerdagen som i år infaller 26 april.

Text och bild Kerstin Hemström